Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület

Zalaegerszeg térségének (Zala megye) kosárlabda és kerékpáros sportjának összefogása és minőségi szintre emelése, • versenyzési lehetőség biztosítása, • szakmai utánpótlásképzés a kerékpáros- és kosárlabdasportban, • kerékpáros- és kosárlabda-rendezvények szervezése, • a kerékpáros- és kosárlabda sport népszerűsítése, • nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, • egészséges életmódra nevelés, • a fentiekkel kapcsolatos reklámtevékenység folytatása, • törekszik a tevékenységéhez szükséges tömegbázis megteremtésére, • csapatait, játékosait bajnoki rendszerben versenyezteti, • megteremti a tevékenységéhez szükséges gazdasági, pénzügyi kereteket • részt vehet hazai, illetve nemzetközi szerveztek munkájában, azokhoz tagként csatlakozhat • a céljai megvalósításához kapcsolódó rendezvényeket szervez • A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. o A sportegyesület elsődleges célja: • tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzési lehetőségének biztosítása, • a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, • hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása o A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében – megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
Székhely:8900 Zalaegeszeg, Takarék köz 3 B 1/5
Fő tevékenység:Sport
Adószám:19338925-1-20
Képviselő:Megyeri Gábor
Email.:zkse2022@gmail.com

Tartalom megosztása: