Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület célja:a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgáraiért, a köz- és a magán javaiért, közreműködik a város közigazgatási területén és szükség esetén a környező településeken keletkezett tüzek oltásában, valamint műszaki, technikai és fizikai segítség nyújtása katasztrófa- és baleseti eseményeknél, műszaki mentésnél, ár- és belvízvédekezésnél.b. A helyi tűzvédelmi feladatok szakszerű végrehajtása, és az ebben a munkákban közreműködni szándékozók összefogása.c. Hagyományőrzés keretében az idők során felhalmozódott szellemi és kulturális örökség minél szélesebb körben való ismertetése, elődeink ezirányú hagyatékának méltó gondozása és annak megtartása a következő generációk számára.d. A környezet- és természetvédelem, környezeti- és természeti értékeink óvása, valamint a parlagfű, illetve más gyomnövények elleni közérdekű védekezés, más szervezetek gyomnövények elleni védekezésének segítése, a gyomnövények által okozott nemzetgazdasági károk csökkentése, és azok kémiai illetve mechanikai irtása.e. Az egészséges életmód népszerűsítése, az önkéntes tűzoltók állóképességének javítása, és azok fizikai és szellemi felkészítése az egyesület tagjaként történő tevékenységre.f. Közreműködik a katasztrófák elleni védekezésben, a nagymértékű, negatív irányú befolyás csökkentésében, illetve ezek megállítására irányuló tevékenységben, valamint részvétel a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban.g. Az állampolgárok tűzzel szembeni, mindennemű vagyonának, javainak, vagyontárgyaiknak, valamint értékeinek biztonságát növelő tevékenység végzése, azok vagyonbiztonságát veszélyeztető tényezők csökkentése-, valamint ezirányú biztonságérzetük növelése érdekében végzett tevékenység folytatása.h. A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a személyi biztonság védelme, vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése.i. A tűzmegelőzés érdekében alkotott jogszabályok ismertetése, a helyi tűzvédelmi érdekek képviselete és érvényesítése, az önkéntességen alapuló hagyományos értékek megőrzése és gyarapítása, az erre önként jelentkezők felkészítése.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5 2
Fő tevékenység:Polgári védelem, tűzoltás
Adószám:19387871-1-20
Képviselő:Köves Eszter

Tartalom megosztása: