Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

GDPR – Segédletek

A Zalai Civil Életért KHE, a Zala Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a honlapot olvasó személyeket, hogy az Egyesület adatkezelési joggyakorlata megfelel a fent említett törvénynek.

 

 

GDPR – Információs előadások ppt anyaga – készítette: Dr. Kovács Orsolya

Civilek és a GDPR ppt – Dr. Kovács Orsolya

GDPR – előadás támogató NAIH állásfoglalás

NAIH állásfoglalás

 

 

A Zalai Civil Információs Centrum törvényi kötelezettségen alapuló szolgáltatásainak teljesítéshez rendelkezik a Zala megyei civil szervezetek adatbázisával.

2018. augusztus hónaptól kezdődően a civil szervezeteket tartalmazó adatbázisunkat, és azok személyes adatokra vonatkozó részét a GDPR jegyében frissíteni kívánjuk.

Az egyeztetés kétféle módon történhet:

Köszönjük, hogy együttműködő segítségével támogatja munkánkat.