Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Az egyesületről

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2003 óta a Zala megyei civil szervezetek szolgáltató irodája. 2012-től címbirtokosként működteti a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot és a Zala Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat.

Az Egyesület célja a civil szervezetek szakmai támogatása, a nonprofit szektor hatékonyabb együttműködésének elősegítése, esélyteremtés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi szemléletformálás, ifjúsági közösségek támogatása, hagyományőrzés, környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása.

Ennek érdekében aktív kapcsolatot alakítunk ki és ápolunk civil szervezetek széles körével, a települési önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal. Állandó támogatónk Zalaegerszeg MJV Önkormányzata.

Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ingyenes szolgáltatásai:

CKSZK Zala logó

  • segítséget, információkat nyújtunk a civil szervezeteknek adminisztratív kötelezettségeik elvégzéséhez,
  • információszolgáltatást biztosítunk a törvények és intézkedések megvalósulásáról,
  • tájékoztatjuk a szervezeteket a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról,
  • folyamatos gyakorlati segítséget nyújtunk és egyéni tanácsadási szolgáltatást végezünk civil szervezetek részére (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
  • segítjük a civil szervezetek és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
  • segítjük a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködésének fejlődését,
  • rendszeresen képzéseket szervezünk a civil szervezetek tagjai, vezetői számára.

Zala Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

CSEÖH_Zala_logóAz esélyteremtés területén feladataink közé tartozik a társadalmi attitűdformálás, a meglévő előítéletek leküzdése, az előítéletesség kialakulásának megakadályozása, a tolerancia megerősítése.

Az önkéntesség terén felvállalt feladatunk az önkéntesség kultúrájának elterjesztése, a közérdekű önkéntes tevékenység népszerűsítése, akcióprogramok szervezése.

Az Irodánk tevékenységei között kiemelt hangsúlyt kap a család; a család, mint érték közvetítése. A család szerepének megőrzése, megismertetése és annak népszerűsítésejólműködésének elősegítése.

Mind ezekért rengeteg programot – családi és szakmai rendezvényt – szervezünk megyei és városi szinten.

Programjainkról bővebben: cseöh.zala

Továbbá számos projekt megvalósítását bonyolítjuk irodánkban, amely projektek ugyancsak az Egyesület célját, a helyi civil társadalom támogatását, és fejlesztését szolgálják. Aktuális projektjeinkről tájékozódhat weboldalunkon.