Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete

Tevékenységével hozzájárul a korszerű általános és szakmai műveltség emeléséhez, kiemelten a tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességű személyek, pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére, munkanélküliségük megelőzésére, valamint ezen rétegek munkanélküliségből származó hátrányos következményeinek enyhítése érdekében. Célul tűzi ki kulturális értékeink megőrzését, fejlesztését, új formák keretében és a tartalom korszerűsítésével megteremti a képzési lehetőségeket, melyekben tetten érhető a vállalkozás segítsége, a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése. Képzőművészeti tárlatok folyamatos rendezése.

Tartalom megosztása: