Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület

Zalaszántó helyi hagyományainak őrzése, új hagyományok megteremtése, szellemi kincseinek és javainak kiaknázása, műemlékeinek és kulturális örökségének védelme, megóvása, valamint társadalmi népszerűsítése, erkölcsi értékek, örökségek őrzése és újabb értékek teremtése. Zalaszántói szőlőhegyen lévő Szent Donát hegyi kápolna műemlék folyamatos védelmének és megóvásának elősegítése, valamint a szőlőheggyel és a szakrális épülettel kapcsolatos régi hagyományok fenntartása és ápolása. A XVIII. századi római katolikus plébániaház, mint műemlék helyreállításának elősegítése, és a hely szellemével összhangban álló, annak múltjához kapcsolódó hasznosítási koncepció kidolgozásában való részvétel, közreműködés a műemlék végső hasznosításában. A Szent Kozma és Damján római katolikus templom mint műemlék fokozott védelmének segítése, az ott elhelyezésre kerülő és társadalmi összefogással elkészülő régi-új oltár kialakításával kapcsolatos összes feladat ellátása. Kezdeményezni és aktívan részt venni a település múltját feltáró helytörténeti kutatásokban, a kutatások eredményeit rendszerezni, megőrizni, ehhez digitális adattárat létrehozni, továbbá ezzel kapcsolatos tanulmányok, kiadványok publikálása. A Tátika várak és azok területeinek kutatásához a mindenkori helyreállításokra és állagmegőrzésekre anyagi és egyéb lehetőségek megteremtésének elősegítése. A Zalaszántói tájház mint népi műemlék méltó helyrehozatala, állagának megóvása, az épület és környezetének másodfunkciós gazdasági használatának elősegítése új kidolgozott koncepció mellett. A település határán belül lévő, eltűnt települések emlékére un. ?bánatfa? felállítása. Zalaszántó híres szülötteinek felkutatása és ezt követő méltó megemlékezés róluk. Az egyesület kötelezettségének tartja a ? katolikus, zsidó felekezetű ? temetők rendbetételének elősegítését, a sírok pontos feltérképezéssel történő meghatározását, régi síremlékek méltó helyrehozatalának elősegítését, illetve azok szükség szerinti megóvását. A helyi lakosok észrevételeinek, javaslatainak megfogalmazása, ami a köz érdekeinek és a köz értékeinek megvédésére irányul. A lakáspatrióta nevelés erősítése az ifjúság részére.

Tartalom megosztása: