Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaszentgyörgyi Sportegyesület

Bemutatkozás: 1) A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Együttműködés állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. 2) A sportegyesület gondoskodik a rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosításáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. 3) A tagság nevelése, sportolásának biztosítása. 4) A városrészben jelentkező egyéb sportigények felkarolása, segítése. 5.) Minden olyan kezdeményezést elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. 6) Az ifjúság sportszeretetre való nevelése, a helyi sport-utánpótlás nevelése.
Székhely:8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth L. út 72.
Fő tevékenység:Sport
Adószám:19956679-1-20
Képviselő:Császár Lajos
Web:-

Tartalom megosztása: