Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

ZALAVÍZ Sportegyesület

Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy a közös érdekek védelméről gondoskodjék, tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése.

Tartalom megosztása: