Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

TEHETSÉG INFÓ

Nemzeti Tehetség Program:

Fogalomtár:

Tehetség: azon gyermek, fiatal, aki kiváló adottságai – az átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, a feladat iránti elkötelezettség/motiváció ötvözete – alapján magas szintű teljesítményre képes az élet valamely tevékenységi területén.

Tehetséggondozás: az a tervezett és dokumentált folyamat, amelyben a szisztematikusan felderített tehetségígéreteket fejlesztik a gazdagítás, gyorsítás, differenciálás eszközrendszerével, komplex programok keretében.

Tehetséggondozó szakember: a tehetségazonosítás, -gondozás és -kutatás körében járatos, szakirodalmi tájékozottsággal és szakmai kapcsolatokkal rendelkező főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógiai és/vagy egyetemi szintű pszichológiai képzettséggel rendelkező személy.

Tehetségpont:http://online.tehetseg.hu/ weboldalon regisztrált olyan közösség, amelynek alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

Zala megyei Tehetségpontok itt: Tehetségpontok-Zala

Tehetségsegítő szakemberek: mindazok, akik a tehetségsegítésben szerepet játszó szakterületen a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pszichológus, gyógypedagógus, edző, fejlesztőpedagógus, szociális munkás, könyvtáros, mentálhigiénés szakember, kollégiumi nevelő).

Tehetségsegítő Tanács: olyan helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.

Zala megyei Tehetségsegítő Tanácsok itt: Tehetségsegítő Tanács- Zala

Tehetség-tanácsadás: a tehetségígéret fejlődésére, fejlesztésére vonatkozó tehetséggondozó szakember által nyújtott dokumentált útmutatás.

Forrás: http://tehetseg.hu/

Tehetség Kapu:  a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas információs rendszer.  A Tehetség Kapu informatikai rendszer alkalmas a hatékony tehetséggondozó módszerek megismertetésére, terjesztésére, és segíti a tehetségek számára legmegfelelőbb program, mentor megtalálását.

Forrás: https://www.tehetsegkapu.hu/

 

NTP szórólap

 

ntp-szorolap-programokrol