Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zöld Folt Innovatív Megoldások a Vidékért Egyesület

A Nyugat-dunántúli Régió vidéki térségeinek gazdasági, kulturális, humánerőforrást érintő, környezetvédelmi, mezőgazdasági, turisztikai fejlesztése, innovatív projektek megvalósításával, valamint térségi együttműködések létrehozásának előmozdításával. Környezettudatos fejlesztése generálása, menedzselése térségi, határ menti és nemzetközi együttműködési kapcsolatok erősítésével, a térségi befektetői adottságait felhasználó lehetőségek feltárásával, az ezzel kapcsolatos marketing munka és szemléletformáló programok biztosításával, a közösségi gondolkodásmód, a környezettudatos viselkedésformák vidékfejlesztést és térségfejlesztést átölelő szemléletével. A megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme, a megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés lakossági elősegítése. A kistelepüléseken élők gazdasági helyzetének javítása különböző termelési technológiák meghonosításával. A vidéki kultúrkörnyezet állapotának javításával a települések lakosság megtartó képességének növelése. Társadalmi cél a lakosság érdeklődésének, látókörének bővítése, a szolidaritás és a tolerancia erősítése, a helyi közösségek és a közösségeken átívelő együttműködések erősítése, ifjúságsegítése. Vidéki teleülések vagyonvédelmi és közbiztonsági tevékenységének fejlesztése, támogatása, Ezzel kapcsolatosan a katasztrófa elhárítás, az önkéntes tűzoltás, mentés és közrend és közlekedésbiztonság védelmét szolgáló innovációs technikák, technológiák alkalmazásának, fejlesztésének támogatása.

Tartalom megosztása: