Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zrínyi Katarina Horvát Általános és Alapfokú Műszészeti Iskoláért Alapítvány

Az iskola tárgyi, személyi feltételei megteremtésének elősegítése, az iskola profiljába illeszkedő oktatási programok támogatása, oktatást segítő szemléltető eszközök, audiovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése, a gyermekek szabadidős és sport tevékenységének támogatása, az iskola szociális és mentálhigiénés céljai megvalósításának segítése,művelődési lehetőségek támogatása, az iskolai oktatásban két nyugati nyelv ? angol, német ? valamint a horvát nyelv oktatása és színvonalának emelése, az ehhez szükséges technikai háttér gazdagítása. A számítástechnikai oktatás feltételeinek tovább bővítése. A számítógéppark és a hozzá tartozó perifériák fejlesztése. Az iskola tárgyi eszközeinek és bútorzatának modernizálása és fejlesztése az oktatás minőségi fejlesztése céljából. Nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése.

Tartalom megosztása: