Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület

Tudományos kutatás különös tekintettel sporttal kapcsolatos eszközökre, módszerekre és ezekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Sport (elsősorban sportlövész) és kulturális rendezvény szervezése, hagyományok és kulturális örökség megőrzése. Művelődési közéleti események művészeti programok szervezése. Sport, kulturális és tanulmányi versenyek szervezése, rendezése. Művészeti programok szervezése, művészeti tevékenység, minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Oktatási, képességfejlesztés ismeretterjesztés. Életmódformáló önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Sportlövészet oktatása fejlesztése. Sportfegyverek helyes használatának ismertetése, biztonság technikai ismeretterjesztés. Ezen tevékenységek előnyei a társadalomban. Specifikus edzőtáborok és tréningek szervezése. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Fiatalok megismertetése a honvédelmi feladatokkal, katasztrófa elhárítással. Előadások, kiállítások, bemutatók szervezése, rendezése, adott esetben tűzoltóság és katasztrófavédelem bevonásával. Egészséges életmóddal, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, tréningek szervezése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Családok, baráti társaságok összetartozására irányuló szabadidős programok szervezése. Fitness – welness programok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése., rendezése, szolgáltatások nyújtása a tagoknak és portegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek.

Tartalom megosztása: