“Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás

A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: Társaság) Abroncsadományozási Programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot végeznek.

Határidő: 2017. július 21.

Forrás: http://www.hankookadomany.hu/felhivas/

Együtt egymásért – Jó tettekkel egy jobb világért

Jobbá tenné a világot? Kezdje a szomszédban! A dm 2017-ben is helyi ügyekre szeretné felhívni a figyelmet, ezért pályázatot ír ki civil projektek támogatására: a nyertes kezdeményezéseket 500 -500 ezer forinttal támogatja a dm.

Határidő: 2017. május 31.

Forrás: www.dm-egyuttegymasert.hu

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése

Magyarország Kormányának felhívása a civil szervezetek, valamint konzorciumi partnerként kulturális és felsőoktatási intézmények részére természettudományos élménypedagógiai programok megvalósítását célzó központok kialakításának támogatására.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 05. naptól 2019. év május hó 02. napig van lehetőség.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP 2017

esély plakát végleges-page-0

III. Amatőr csörgőlabda bajnokság

FELHÍVÁS-III.Amatőr Csörgőlabda Bajnokság

Nevezési lap letöltése: NEVEZÉSI LAP Csörgőlabda 2017.

Esélyóra a Kiskanizsai Általános Iskolában

Társadalmi érzékenyítés keretén belül Esélyórát tartottak munkatársaink a Kiskanizsai Általános Iskolában, mozgásfogyatékosság témában. Ezúton köszönjük a közreműködést Tóth Ágnesnek a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesület elnökének, valamint a Zalai Kutyabarátok Egyesületnek és terápiás kutyáinak. Az Esélyórák továbbra is ingyenesen elérhetőek minden Zala megyei óvoda és iskola számára. Bővebb információ: ehzala@zalacivil.hu vagy +3620/213-1504 vagy http://zalacivil.hu/?page_id=66.

Civil szervezeti beszámolók benyújtásának határnapja

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni.

A beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet, az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), egyéb esetben papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (OBH)- 1363 Budapest, Pf.24. – részére, vagy személyesen is leadhatja az OBH Országos Nyilvántartási Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Bp., Szalay u. 16.). (tovább…)

Bölcsődei Tájékoztató Nap

bölcsinap

A Család és Népesedéspolitikai Főosztály felkérésére 2017. április 25-én került megszervezésre a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által a bölcsődei ellátások rendszerének átalakulásáról szóló Bölcsődei Tájékoztató Nap. A tájékoztató napot Dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg, a meghívottakat és az előadókat Tolvaj Márta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Fűrész Tünde miniszteri biztos volt jelen, aki a bölcsődei rendszer átalakulásának alapjait mutatta be, illetve készséggel válaszolt a témával kapcsolatos kérdésekre is. Huszárné Takács Noémi, a Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály osztályvezetője A működési engedélyezési eljárás folyamata címmel tartott előadást, a módszertani feladatellátásról pedig Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesület elnöke, valamint Dr. Mátay Katalin, a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesület elnöke tartottak előadást.

A színvonalas szakmai tájékoztató végén a nagy számban megjelent érdeklődők a témával kapcsolatos kérdésiket is feltehették az előadóknak, akik készséggel álltak a hallgatóság rendelkezésére.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a szakmai nap sikeressége érdekében támogató segítséget nyújtó Zala Megyei Kormányhivatalnak, Zalaegerszeg város vezetésének, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának és a megyei egyesített bölcsődéknek, valamint előadóinknak, akik szaktudásukkal hozzájárultak a tájékoztató nap sikeréhez.

Az eseményről bővebb információ: itt és itt.

Megjelent A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén című felhívás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 02-től 2018. július 30-ig van lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorciumvezetőként):

(tovább…)

A civil szervezetek éves beszámolóinak benyújtásához szükséges nyomtatványok frissítése

Elkészültek a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásához szükséges nyomtatványok legfrissebb verziói. A 2017. január 1-jétől hatályos 479/2016. (XII.28) Korm.rendelet alapján elkészített 6.5 verziószámú nyomtatvány a korábbiakhoz képest nemcsak formai, hanem kisebb tartalmi változtatást is tartalmaz. (tovább…)