Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Böde Faluért Egyesület

Bemutatkozás: Közösségteremtő céllal helyi kulturális rendezvények, közösségi találkozók, kulturális estek szervezése. Fiatalok önszerveződésének erősítése, társadalmi szerepvállalásuk erősödésének elősegítése. Mások által kínál programok közvetítése, szabadidő hasznos eltöltését segítő programok szervezése. Hagyományőrzés. Testvér települési kapcsolatok kiépítése. Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Környezetvédelem, környezetvédelemre nevelés. Környezetünk szépítése, meglévő természeti értékeink megóvása, illetve népszerűsítése. Turisztika, falusi turizmus kialakítása, idegenforgalom fejlesztése a helyi vállalkozások és magánszemélyek bevonásával. Sport és sportrendezvények szervezése. Kirándulások szervezése (igény szerint). Emberi és állampolgári jogok védelme. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése, képzésük és a kapcsolódó szolgáltatások. Nevelés. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezekkel kapcsolatos tanfolyamok és tréningek megszervezése, lebonyolítása. Szociális tevékenység. Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, egyrészt annak érdekében, hogy az egyesület gyakorolni tudja érdek-képviseleti tevékenységét, másrészt segíteni tudja az önkormányzatot céljai megvalósításában
Székhely:8991 Böde, Hunyadi út 1/A
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18659568-1-20
Képviselő:Gyalogné Lakatos Ildikó
Web:-

Tartalom megosztása: