Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Dr. Bakonyi Károly Kertbarát Kör Egyesület

Bemutatkozás: Általában az adott természeti viszonyok mellett folytatható kert- és szőlőművelési megoldások megismertetése, népszerűsítése és alkalmazása. A hagyományos gazdálkodás még meglévő elemeinek megőrzése. A kertbarát kultúra továbbfejlesztése, az ezzel kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztése. Település területén, környezetében található természeti, valamint kertészeti értékek felkutatása, állapotának dokumentálása, és védelme. A kertkultúra, a kertművelés fejlesztése, rangjának és megbecsülésének erősítése. A kerti növény- és gyümölcstermesztés népszerűsítése. Az egészséges életmód, zöldség és gyümölcs fogyasztás népszerűsítése. Szőlőművelési, borászati szakismeretek terjesztése. Ismeretterjesztő rendezvények, gyakorlati bemutatókon keresztül gyarapítani a szőlő- és kertkultúrával foglalkozó tudását, együttműködve más szervezetekkel is. Szakmai ismeretterjesztő előadások, szakmai utazások szervezése. Szakmai kiadványok támogatása, megjelentetése. A tagság szabadidejének, pihenésének kulturált feltételek melletti biztosítása, társasközösségi programok szervezése. Söjtöri zárkertek környezeti állapotának megtartása, szükség esetén javítása. Szőlőművelés, borkészítés hagyományainak megtartása és tovább adása a következő generációk számára. Az egyesület névadójának méltóan az általa nemesített szőlőfajok továbbörökítése a szőlőskertekben. Ifjúság megnyerése a kertészkedésre, a természet megismertetésére és értékeinek megbecsülésére. A falusi- és agroturizmushoz való csatlakozás (borút, vidéki gasztronómia, helyi termékek népszerűsítése, turisztikai célpontok kialakítása).
Székhely:8897 Söjtör, Deák F. út 140.
Fő tevékenység:Szabadidő és hobbi
Adószám:18658677-1-20
Képviselő:Soós István
Email.:33sibi@gmail.com

Tartalom megosztása: