Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Együtt Zalaegerszegért Egyesület

Bemutatkozás: Zalaegerszeg város és polgárai fölemelkedésének elősegítése, a város haladó hagyományainak ápolása. A város életének irányításában közreműködni olyan értékek érvényesítésében, amelyek világnézeti hovatartozástól függetlenül, pártpolitikától mentesen, az itt élő közösséget és a szűkebb régiót szolgálják. Olyan intézkedések, beruházások, befektetések támogatása, amelyek a város gazdasági életének megerősítését, jól képzett és jól fizetett munkaerő foglalkoztatását szolgálják. Közreműködni a város idegenforgalmi arculatának megteremtésében, olyan turisztikai vonzerő kialakításában, amelyik bekapcsolja a várost a turisztika, mint iparág szereplői közé. Valós emberi értékeket támogató és segítő tevékenység; az oktatás, a kultúra, a vallási élet, az egészségügy és a sport területén. A városlakók várossal kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, közösségi aktivitásának fokozása, továbbá az is, hogy példamutatással elősegíti a tiszta és erkölcsöt közélet kialakulását.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Hóvirág út 1
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:18959466-1-20
Képviselő:Dr. Kocsis Gyula
Web:-

Tartalom megosztása: