Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„Esély Európára” Egyesület

Bemutatkozás: Az Esély Európára Egyesület elsődleges célja a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, mely elsősorban a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítását foglalja magában. A nemek közéleti szerepvállalása tekintetében szemléletváltozásra van szükség a társadalomban a ?gender mainstreaming? elve alapján. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítését és a nők, gyermekek, illetve egyéb hátrányos helyzetű csoportok jogainak minél markánsabb védelmét szervezetünk elsősorban érdekvédelmi, jogvédő, ill. szemléletformáló tevékenység által szeretné segíteni. Ezt a feladatát elsősorban a minél szélesebb körű tudás megszerzésével, a személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló foglalkozások, képzések, előadások szervezésével, felnőttképzési tevékenységgel ? képzések fejlesztésével és szervezésével ?, valamint a munkaerő-piac hátrányos helyzetű szereplői érdekében kifejtett fejlesztő és érdek-képviseleti, továbbá a helyi közművelődést támogató és fejlesztő tevékenységgel kívánja elérni. Az egyesület fontos törekvése továbbá a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetvédelem, a környezettudatos magatartás minél szélesebb körben való elterjesztése, a szelektív hulladékgyűjtés, állatvédelem és fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Ezen célok elérése érdekében egyesületünk folyamatosan kutatja a hazai, illetve uniós pályázati lehetőségeket és törekszik a hasonló profilú civil szervezetekkel való együttműködés kialakítására. A szervezet meghatározó feladatának tekinti a hatókörébe tartozók tudatos állampolgárrá nevelését, ezáltal is elősegítve a tudás, az információk szabad áramlását, az élethosszig tartó tanulás fontosságának, a jogérvényesítés és véleménynyilvánítás szabadságának képviseletét.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 27. 8/59.
Fő tevékenység:Jogvédő
Adószám:18967724-1-20
Képviselő:Kovács Lajos Árpádné
Web:-

Tartalom megosztása: