Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Evangélium Hírnöke Keresztyén Egyesület

Evangélium Hírnöke Keresztyén Egyesület alapszabályban meghatározott elsődleges célja vallási tevékenység végzése. Egyesület – elsődleges céljának alárendelt – további céljai: 1. Isten után vágyódó emberek tömörítése, ujjszületett (János ev. 3,1-10) egyházhoz forduló, bármilyen nemzetiségű és nemzetű embereknek segítséget nyújtson és útmutatást adjon részükre a keresztény értékekkel való vezetéssel. 2. Rászorulóknak, hajléktalanoknak, árváknak, özvegyeknek, betegeknek, elhagyatottaknak, segítsége ápolása. 3. A rászoruló testvérek segítsége, ápolása, hitük gyakorlásához segítség nyújtása. 4. Keretet nyújtani a vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes szentírásban (Biblia), megtértek bűneikből, újjászülettek, és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként kívánnak élni. 5. Isten dicsőségét szolgálni a Földön „szóval és tettel” (Kol. 3.17) 6. Hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek Magyarországon és más országokban Mk. 16.15 7. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára (Ef.: 4:12) 8. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi kihívásokkal szemben. 9. Úrvacsorai szolgálat és szeretetvendégség gyakorlása 10. A Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének népszerűsítése a társadalomban 11. Helyi gyülekezeten keresztül Isten dicsőségét és Jézus Krisztus szeretetét bemutatni az embereknek 12. A fiatalok és a családok bátorítása 13. A Bibliában leírt hitbeli és erkölcsi tanítás, és építés a hajléktalanok és szegények között és közerkölcs stabilizálásához és gondolkodásuk átformálása abból a célból, hogy az országnak hasznos állampolgárai lehessenek. 14. Gyermekáldás elfogadása, megtartása, felnevelése a Biblia szerinti példamutató élettel, s úgy elengedni a felnevelt gyermekeket, hogy maguk is példa értékűek legyenek mind az isten, mind a társadalom számára.
Székhely:8809 Nagykanizsa, Kaposvári út 72.
Fő tevékenység:Vallás
Adószám:18659087-1-20
Képviselő:Oláh Gedeon László

Tartalom megosztása: