Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

FICSAK Nagykanizsa Alapítvány

a.) a fiatal családosok segítése abban, hogy véleményüket, tapasztalataikat és igényeiket a XXI. század kívánalmai szerint a társadalom felé kifejezzék és képviseljék b.) a családosok egymást segítő, önszerveződő közösségeinek kialakítása, önszerveződő közösségek segítése, valamint a családbarát civil érdekképviselet erősítése c.) az egyesület alapvető célja a család, a házasság, a gyermekvállalás értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása d.) a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében e.) a családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme, érdekeik érvényre juttatása, jogsértés esetén jogorvoslati lehetőségek keresése f.) a fiatalok családi életre - az emberi élet értékére, az egészséges életmódra, felelősségteljes párkapcsolatra és a házas együttélésre - történő nevelésének támogatása, a felnövekvő generáció lehetőségeinek szélesítése g.) a gyermeket nevelő nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a férfi és női szerepek bemutatása, feladataik társadalmi elismertetése, ezen belül a nők esélyteremtésének támogatása h.) a családok társadalmi helyzetének javítása i.) egészségmegőrző és a közbiztonság javítására irányuló tevékenységek szervezése j.) a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok k.) a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet l.) a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelők segítése, munkába való visszatérés támogatása, munkajogi ismeretek nyújtása, atipikus munkavégzés formáinak bemutatása, propagálása, a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedésének a család-munka egyensúlyának szempontjából való támogatása m.) a családokat érintő jogszabály-tervezetek előkészítésében való aktív részvétel, valamint ajánlások készítése családpolitikai intézkedésekhez n.) új családpolitikai modellprogramokban, kísérleti programokban való részvétel monitorozása, nyomon követése. Munkahelyi bölcsőde, óvodai ellátás (napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás) kialakítása kísérleti jelleggel, a munkába való visszatérés támogatása érdekében o.) egészségügyi felvilágosítás, környezeti nevelés p.) a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása q.) fogyasztóvédelmi oktatás r.) fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés s.) a családok és a köznevelési intézmények védelme érdekében a köznevelés átalakításának figyelemmel kísérése t.) Kárpát-medencei és nemzetközi együttműködés, valamint partnerségi kapcsolatok kialakítása és tapasztalatcsere nemzetközi érdekvédelmi szervezetekkel, a működő gyakorlatok átvétele u.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése, közös programok szervezése és együttműködés    
Székhely:8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5.
Fő tevékenység:Jogvédő
Adószám:19103228-1-20
Képviselő:Hársfalvi-Gombos Viktória
Email.:ficsaknagykanizsa@gmail.hu

Tartalom megosztása: