Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hangya Közhasznú Alapítvány

A hangya alapítvány újhangya mozgalommal újhangya nemzeti szövetkezést és partnerséget épít ki. Módot teremt nemzetünk produktív ágazataiban, hogy folytassa és megújítsa az eredeti Hangya kijelölt útját. A hangya Alapítvány alkalmat teremt az átalakulásra, teljesebbé teszi a tágabb szülőföld iránt érzett közösségi felelősségvállalást. Önkormányzati, kistérségi együttműködéssel összefogja a magyar és határon túliak vállalkozóit, gazdáit. A Magyar Nemzet érdekeit szem előtt tartva munkalehetőségeket teremt gazdasági, szakmai és pénzügyi erőforrások bevonásával. A termelői összefogást erősítve elősegíti a tudatos magyar áru fogyasztását. Ismeretterjesztő, idegenforgalmi-turisztikai programokat szervez. Megismerteti és támogatja a magyar kultúra, örökségünk, természeti kincseink iránt érdeklődőknek a magyarság hagyományait, kulturális, tudományos és agrár eredményeit. Konferenciákat, szakmai továbbképzéseket, oktatási programokat rendez. A magyar származású vagy érzelmű határon túliakat ösztönzi, hogy kapcsolataik és gazdasági lehetőségeik felhasználásával a magyarság számára együttműködést és munkalehetőségeket teremtsenek. A Hangya Alapítvány külső erőforrások, adományok összegyűjtésével, segítségével közös erőforrások koordinálásával támogatást nyújt egyéneknek, gazdáknak és szervezeteknek a fenti célok megvalósítása érdekében.

Tartalom megosztása: