Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

International Police Association Magyar Szekció Zalaegerszegi Egyesülete

Bemutatkozás: Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában önálló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zalaegerszegi Egyesülete tagjainak az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Célkitűzései a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények. IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-47.
Fő tevékenység:Nemzetközi
Adószám:18147892-1-20
Képviselő:Balogh Csaba
Web:-

Tartalom megosztása: