Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Interregionális Eszperantó Alapítvány

Bemutatkozás: Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163.§ (1). Kulturális tevékenység: Térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 12.§ a./-b./. Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1.§-6.§ Településfejlesztési tevékenység: Területfejlesztési feladatok ellátása helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten. 314/2012(XI.08) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményéről. Oktatási tevékenység: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, térségi együttműködési képzési programok, életmódformáló tréningek szervezése. 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) a./-u./. Az alapítvány feladatai a fenti célok elérése érdekében: 1. A lakosságot mindennapi, közhasznú információkkal látja el. 2. Anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja a közhasznú rendezvényeket, programokat. 3. Adományszervező tevékenységet folytat. 4. Önmaga kiállításokat, rendezvényeket szervez, írásos anyagokat, egyéb információhordozókat ad ki és árusít. 5. Céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat alakít ki. 6. A célok megvalósítása érdekében pályázatokkal fordul a meghirdető szervezetekhez, egyéb pénzforrásokhoz. 7. Vállalkozási tevékenységet folytat vagy vállalkozásban részt vesz alapvető céljai és feladatai minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira. 8. Kapcsolatot épít ki, együttműködik más civil, önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten.
Székhely:8897 Söjtör, Petőfi Sándor utca 18/ C
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19282013-1-20
Képviselő:Horváth N. Róbert
Web:-
Email.:iea.alap@gmail.com

Tartalom megosztása: