Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kéklámpás Ördögök Motoros Egyesület

A baleset- és bűnmegelőzés társadalmasításának elősegítése, a bűn- és balesetmegelőzés tevékenységben résztvevő személyek, szervezetek számának növelése, kapcsolataik erősítése, a bűn- és balesetmegelőzési tevékenység szélesítése, hatékonyságának és hatásosságának növelése, társadalmi szervezetek és a Zala megyei állampolgárok bevonásával. A megelőzési tevékenység fő irányai, a közlekedési ismeretek bővítése, az elsajátított tudás gyakorlása, vagyonvédelem, az áldozattá, sértetté és bűnelkövetővé válás megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése, az áldozatok védelme, család-, gyermek-, ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, továbbá a szubjektív biztonságérzet növelése a Zala megye területén.

Tartalom megosztása: