Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kerecsenyi Horgász Egyesület

A tagok horgászérdekeinek képviselet, horgászlehetőségek megteremtése és fenntartása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltésére lehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, elsősorban tagjai részére horgászati lehetőségek biztosítása. 2. A halászati jog megszerzése, és hasznosítása, korszerű halgazdálkodás folytatása, megfelelő halállomány kialakítása, védelme, fenntartása, horgászcélú gazdálkodás a kezelésében lévő kerecsenyi 0234/2 hrsz.-ú Harc-földi jóléti víztározó vízterületén, a tó partjai mentén és környezetében. 3. Tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása, a horgászattal összefüggő jogszabályok, s más rendelkezések ismertetése a horgászérdekek minél hatékonyabb érvényesítése érdekében, a horgászetika betartásával. 4. Halfogó versenyek rendezése. Tűzrakó-, pihenő-, és horgászhelyek kialakítása a tó körül, a tó környékének rendbe és tisztán tartása, parkosítása, a lehetőségek függvényében történő fejlesztése. 5. A horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítása, az orvhalászat elleni küzdelem, a hatóságokkal, társszervekkel, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal történő együttműködés a vízterület és környezetének védelmében. 6. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, közösségépítés. A lakossággal megismerteti, népszerűsíti a természet, illetve a sport által kifejezett értékeket. Személyiségfejlesztő, ismeretszerző programok, melynek során az ismeretek szórakoztatva történő átadásán túl a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltésére is nevel ? elsősorban a gyermekeket, fiatalokat. Az egyéb szempontból hátrányos helyzetben lévők, csökkent munkaképességűek és az ilyen hátrányokkal nem küzdő, egészséges gyermekek, fiatalok, felnőttek számára közös, vagy családi programok szervezése. 2 7. Kapcsolat felvétele és a kapcsolatok ápolása más civil szervezetekkel, az információáramlás biztosítása a helyi és más önkormányzatokkal, ezáltal a település természeti értékeinek és hagyományainak népszerűsítése, ápolása, a turizmus és idegenforgalom fejlesztése, támogatása, illetve az ebben való közreműködés a horgászturizmus terén. 8. Rendezvényszervezés, programok szervezése, lebonyolítása, közreműködés a helyi önkormányzat által szervezett programokban. (Falunap, Idősek Napja stb.) Az Egyesületi célok megvalósítását szolgáló, illetve elősegítő programok, projektek, pályázatok kidolgozása, ezek megvalósítása.

Tartalom megosztása: