Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kiss István György Népművészeti Hagyományőrző Alapítvány

(1) Az Alapítvány működése során megkívánja teremteni azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól biztosítják a művészeti, kulturális nevelésnek a lehetőségeit. (2) Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Hagyományápolással foglalkozó, illetve azt pártoló egyén és klub, kör, amatőr művészeti csoport összefogása, tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása, egyesesetekben működési feltételeinek megteremtése. (3) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek- ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, nép főiskolai képzések megteremtése. (4) Az internetes kultúra – virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése. (5) Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása. (6) Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban. (7) A természetes műveltség (organikus kultúra) hagyományainak megismertetését szabad iskola és népfőiskola formájában kívánja elősegíteni, amelyhez művészeti alkotókört szervez és működtet. (a) elméleti foglalkozások: előadások szervezése tárgyi és szellemi hagyományaink témakörében (b) gyakorlati foglalkozások: hagyományos kismesterségek és további, a természetes műveltséghez kötődő tevékenységek tanítása (8) Előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása. Saját kulturális rendezvények, kiállítások, táborok szervezése, más helyi és országos események programjában való közreműködés. A tagok által előállított zsűrizett termékek értékesítésének elősegítése, ennek érdekében népművészeti ajándékbolt működtetése. (9) Iskolarendszeren kívüli nép főiskolai- és távoktatási tanfolyamok szervezése és megvalósítása, képzési lehetőségek megteremtése és működtetése szakmai tanfolyam, továbbképzés keretein belül. (10) Honismereti, történelmi, néprajzi művészeti és népművészeti ismeretek közvetítése. A magyar népszokások, dalok, táncok, kézműves mesterségek oktatása, bemutatása, népszerűsítése helyi, országos és nemzetközi rendezvények, fesztiválok alkalmával. (11) A célokhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztése és kiadása. A célokkal összhangban képzési, módszertani anyagok és egyéb kapcsolódó kiadványok mind nyomdai, mind elektronikus (internetes honlapok, portálok és multimédia fejlesztések) úton való közzététele és terjesztése. (12) Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok, csereprogramok, közösségi kezdeményezések megvalósítása, működtetése és támogatása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra. (13) Kulturális és szociális tevékenység végzése. Kiss István György nép táncoktató szellemi és tárgyi hagyatékának széles körben való megismertetése, emlékének megőrzése. (14) Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, végzése. (15) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. (16) Az alapítványi célok elérése érdekében ösztöndíjak, Kiss István György díj és pályázatok kiírása, megítélése.
Székhely:8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth L. utca 65.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19351081-1-20
Képviselő:Kiss-Molnár István
Email.:kigy.alapitvany@gmail.com

Tartalom megosztása: