Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Községi Népdalkör Egyesület

Vasboldogasszony település és környező települések néphagyományainak megőrzése érdekében végzett gyűjtő munka. Néphagyományok megőrzése érdekében kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása. Hagyományápolás tevékenység során az ifjúság bevonása a gyűjtő munkába. Az összegyűjtött népi szokások internet segítségével történő népszerűsítése. A a zalai népdalok megszólaltatása keretében népdalkör találkozók szervezése, bonyolítása, népdalköri találkozókon való részvétel. Vasboldogasszony település kulturális életének gazdagítása találkozók, kulturális rendezvények szervezésével, bonyolításával. Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. Lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása.

Tartalom megosztása: