Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Lizzye Lovas Sportegyesület

a.) a lovassport segítésével a város, a kistérség életminőségének javítása, egészségmegőrzési-, illetve rehabilitációs tevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása, a tagok szabadidejének egészséges és hasznos eltöltése b.) A szabadidős lovassporton keresztül a természet, mozgás és sportolás megkedveltetésével, egészséges életmódra nevelés, továbbá a fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének: c.) A lovaglás, mint életforma, és rajta keresztül az állatok szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre 2 d.) az Egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények (óvodától kezdve) tanulóinak, hallgatóinak részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; e.) a lovassport népszerűsítése, fellendítése, lovas események, táborok szervezése, segítése f.) a lovas turizmus fejlesztése, népszerűsítése g.) a lovas kultúra rendezvényeken és arra alkalmas fórumokon történő népszerűsítése rendezvényeken, képzési formákon és magatartásokon keresztül; h.) lovaglás (elsősorban az angol stílusú), fogathajtás népszerűsítése i.) természetes lovaglás és természetes lókiképzés népszerűsítése, tanítása j.) lovagoltatás, lovasoktatás, lovassport népszerűsítése minden korosztály részére, gyermekkori mozgásfejlesztés elősegítése a lovassporton keresztül k.) lovas versenyek szervezése, segítése, tehetségkutatás, a fiatalok lovas versenysport irányába való ösztönzése, utánpótlás nevelése, a lovassport tömegbázisának szélesítése l.) versenyzők mellett a hobbilovasok felkarolása, munkájuk és fejlődésük segítése, rendszeres lovaglási lehetőség biztosítása számukra is; a szabadidő lovasok közösségi életének felvirágoztatása m.) segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a lovak/pónik megfelelő ellátásának oktatása n.) a lovas sporttal, lovas turizmussal foglalkozók szakmai fejlődésének, érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása o.) hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel történő együttműködés, kapcsolatok kiépítése, ápolása, erősítése
Székhely:8800 Nagykanizsa, Dr.Marek József utca 29.
Fő tevékenység:Sport
Adószám:19324489-1-20
Képviselő:Dömötör Diána

Tartalom megosztása: