Magor Hagyományőrző Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 18958269-1-11
Képviselő: Temesvári László (an.: Erdős Júlia)
Székhely: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4

A régi magyar kultúra és hagyományok megőrzésének elősegítése, támogatása, mindezek révén az ifjúság magyarságtudatának fejlesztése. Az alapítvány kiemelt céljának tekinti az ifjúság magyarságtudatának, a hun-magyar történelmi azonosságának, és a fenti célok megvalósításának támogatása révén történő fejlesztését, ifjúsági hagyományőrző táborok, és bemutatók szervezését és a szervezésének támogatását. Az ifjúság közművelődésének, szabadidő és sporttevékenységének hagyományőrző szellemű fejlesztését. Az alapítvány távlati kiemelt céljainak tekinti az ősi hun, magyar hagyományoknak a médiák révén történő szélesebb körű megismertetését, a hasonló célokat segítő társadalmi szervezetek országos összefogásának elősegítését, a hun kisebbség létrehozását, támogatását.