Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nőszirom Kulturális Egyesület

A művészetek, a mozgáskultúra ? legfőképpen a tánckultúra ? megismertetése, oktató-nevelő munka keretében. Az általános mozgásműveltség és intelligencia fejlesztés folyamatán keresztül az egészséges életmód kialakítására való törekvés. Ennek megfelelően az egyes életkoroknak megfelelő tánctechnikai képzés, illetve az egészséges és esztétikus megjelenést elősegítő tevékenységek megismertetése és minél szélesebb körű fejlesztése. Ezzel egyidejűleg szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett művészet/tánc oktatás és az egészséges életmódra való nevelés kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. Elősegíteni a hagyományteremtést és ápolást, a tagok közösséggé formálódását. Állami és önkormányzati rendezvényeken, fesztiválokon műsorszolgáltatás. Felkérésre részvétel jótékonysági rendezvényeken. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel.

Tartalom megosztása: