Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Pacsai Faluvédő és Szépítő Egyesület

Azon törekvések támogatása, melyek Pacsa település kulturális, művelődési, oktatási, gazdasági felemelkedését a közéleti demokrácia fejlesztését, az állampolgári jogok érvényesülését, a család jogi intézményének védelmét, a gyermek és ifjúsági korosztály érdekeinek fokozottabb védelmét, a nők társadalmi egyenjogúságánka elősegítését, jogainak védelmét, valamint a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi és gazdasági autonómiájának fejlesztését, továbbá a helyi épített környezet kulturális örökség megóvását, a környezet védelmét szolgálják.

Tartalom megosztása: