Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Páterdomb a Kultúráért Egyesület

A gyermekek és az ifjúság számára készségeik fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. Az egyesület további célja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, továbbá az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az esélyegyenlőség megteremtése. Lehetőségeihez képest segítséget nyújt és támogatja a Páterdomb városrészben működő amatőr alkotó művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását. Támogatja a tradicionális hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Szakszerű és hatékony településfejlesztés. Dinamikus társadalmi-gazdasági fenntartható fejlődés elérése. Az egyesület célja, hogy segítse a városrész építészeti, környezeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzését, korszerű, esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Intézményekkel való kapcsolattartás, hatékony együttműködés erősítése. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti, szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutakat, kirándulásokat szervezünk az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. Lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Más civil, önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatkialakítás helyi országos és nemzetközi szinten. Céljainkat a városrész polgáraival együttműködve kívánjuk megvalósítani. A nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer kiépítése szintén rendkívül fontos számunkra mind a legfejlettebb európai országokkal való lépéstartás, mind a kutatási és oktatási infrastruktúra élvonalbeli színvonalának fenntartása, mind pedig a magyar kultúra és tudomány nemzetközi jelenléte szempontjából. Célunk olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével összhangban vannak.

Tartalom megosztása: