Pózváért Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 18953051-1-20
Képviselő: Tóth Dezső (an.: Göncz Amália)
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pózva út 96.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a zalaegerszegi ingatlan-nyilvántartásban 6091/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Zalaegerszeg, Pózva u. 96. szám alatt található épület közösségi házzá történő alakítása, egy helyiségének istentisztelet tartására történő kialakítása, az épület folyamatos karbantartása és kezelése. Elsősorban a városrész lakói tekintetében a közösségi élet fejlesztése, kulturális és egyéb programok szervezése, szükség szerint pénzzel, vagy természetbeni juttatott adománnyal segítse a városrész lakosait. Az alapítvány megszervezi és végzi a városrészhez kapcsolódó kommunális feladatok megoldását.