Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

CIVIL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi.

A pályázati úton elnyert címet olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy a Civil tv. 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.

A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését. A Civil Közösségi Szolgáltató Központokat működtető civil szervezetek minden vármegyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait.

Zala Vármegyében a Civil Közösségi Szolgáltató Központot a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület működteti.

A Civil Központ feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

  • segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;
  • tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;
  • gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);

elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

 

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület bemutatása

A Zala Vármegyei Civil Közösségi Központot működtető Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesületet a 2003-as alapítás óta a vármegye civil szervezeteinek a szolgáltató irodája.

Zala vármegyében közel 2000 civil szervezet tevékenykedik. Jelenlétük, felelősségvállalásuk, társadalmi munkájuk, jobbá teszi az életünket. A Zalai Civil Életért KHE küldetése, hogy segítse a vármegye egyesületeinek és alapítványainak hatékony működését.

Ingyenes tanácsadásokat biztosítunk jogi, közhasznúsági, pénzügyi, könyvviteli, pályázati, forrásteremtési, valamint adományozással, önkéntességgel kapcsolatos területeken.

Megyeszerte információs napokat, előadásokat szervezünk a civilek számára hasznos témákban. Sajtóreggeliken vagy sajtótájékoztatókon adunk hírt a civil élet aktualitásairól, ahol lehetőséget biztosítunk a szervezeteknek programjaik bemutatására.

A szervezésünkben megvalósuló képzések során a résztvevők olyan képességekkel, tudással gazdagodnak, melynek birtokában hatékonyan tudják ellátni a cél szerinti tevékenységeiket.

Évek óta a híd szerepét töltjük be a Zala vármegyei civil szervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolatépítésben. Felhívjuk a figyelmet a példaértékű támogatói tevékenységekre, és ösztönöztük az üzleti szektor társadalmi szerepvállalását, a szektorok közötti eredményesebb összefogást. Megalapítottuk az Év Zala Vármegyei Adományozója díjat, amelyet a szervezetek ajánlásával nyerhetnek el a vállalkozások. Civil Partner rendezvényünkön a vállalati döntéshozók személyesen, testközelből ismerkednek meg civil szervezetek programjaival, szolgáltatásaival.

A Szociális munka napján a társadalom figyelmét a szociális területen tevékenykedő alapítványokra, egyesületekre irányítjuk, bemutatva tevékenységüket. E napon elismerést adunk át egy, a szociális területen magas színvonalú munkát végző szervezetnek.

Az évente megrendezésre kerülő Civil Udvar a helyi közösség bevonását célzó, civil összefogást erősítő, sok szervezetet bevonó esemény, amely a helyi lakosságot mobilizálja, és figyelmét a civil szférára irányítja. A szabadtéri nagyrendezvény keretében a vármegye civil szervezetei mutatkoznak be interaktív standokkal.

Adventi adománygyűjtő akcióinkkal hátrányos helyzetű csoportokat támogatunk a vármegye civil szervezeteivel együttműködve.