Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Szent Anna Baráti Kör Egyesület

Karmacs, Csíkszentsimon és Csatárszeg teleülések között a baráti kapcsolatok ápolása és elmélyítése, e kapcsolatok szélesebb körben történő népszerűsítése. A már meglévő ismerősökkel, barátokkal, családokkal a jó kapcsolat megtartása, az ismeretségi körbe új családok bevonása. Összefogni azokat az embereket, családokat, akik érdeklődést mutatnak az erdélyi emberek, az erdélyi kutúra iránti. Ennek érdekében az egyesület kulturális rendezvényeket szerve és szoros kapcsolatot tart Csíkszentsimonban és Csatárszegen működő civil szervezetekkel. Tevékenysége kiterjed a kulturális és közösségi programok szervezésére, továbbá az egyesület felajánlja ez irányú segítséget a település önkormányzatának a testvértelepülésekkel való kapcsolat kialakításához, ápolásához az ezzel kapcsolatos programok megszervezéséhez és lebonyolításához. Gyermekek nyári csereüdültetésének szervezése. Egyházi események ünnepek, megemlékezések szervezése. Szakmák képviselőinek, gazdálkodóknak szakmai fórumok szervezése, lebonyolítása. Sport és szellemi vetélkedők szervezése. Környezetvédelmi közös konferenciák szervezése. Az informatikai hálózatok kialakítása napi kapcsolatok tartása céljából, közös weblap indítása, fórumozás, illetve üzenőfal lehetőséggel. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

Tartalom megosztása: