Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

TANÁCSADÁSOK

A Civil Központban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segítjük a civil szervezetek munkáját.

Ingyenes tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetők. A személyes tanácsadások előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe. 

Jogi, közhasznúsági tanácsadás témái:

 • a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezetek megalakulásával, működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogszabály-információk,
 • a jogszabályok által megkövetelt, működéshez kapcsolódó dokumentumok véleményezése,
 • szervezet alapítással kapcsolatos információk,
 • megfelelő szervezeti forma kiválasztása,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, formanyomtatványok kitöltésének segítése,
 • szervezet átalakítással (pl. közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők) kapcsolatos tennivalók
 • alapszabály-módosítás
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartása

 Jogi tanácsadó elérhetősége:

Dr. Varga Melinda
Telefon: +36-30/860-1751
E-mail:  info@drvargamelinda.hu

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás témái:

 • számviteli beszámolók, közhasznúsági jelentések elkészítése
 • adófizetési kötelezettségek
 • elektronikus bevallások elkészítésének segítése
 • adományokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk
 • költségvetés készítés-tervezés (bevételek, kiadások)
 • egyebek

Tanácsadónk elérhető a Civil Központban.

 Pályázati és forrásteremtési tanácsadás témái:

 • pályázati módszerek, technikák,
 • megfelelő pályázat kiválasztása;
 • kiemelten a NEA pályázatok beadásával, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos tanácsadás
 • eszközök, módszerek, forrásgyűjtési technikák átadása

Tanácsadónk elérhető a Civil Központban.

Önkéntességgel, adományozással kapcsolatos tanácsadás:

A tanácsadás keretében támogatjuk a helyi civil érdekérvényesítést, segítséget nyújtunk a for-profit és nonprofit szféra közötti kapcsolatépítésben. Összegyűjtjük azokat a szervezeteket, amelyek önkénteseket fogadnak és tájékoztatást adunk a közérdekű önkéntesség szabályaival kapcsolatban. Magánszemélyeknek és diákoknak segítünk az önkéntes lehetőségek felkutatásában. A tanácsadást az iroda munkatársai végzik.

 Tanácsadónk elérhető a Civil Központban.

Elektronikus ügyintézést segítő tanácsadás (ügyfélkapu nyomtatványok, nyilatkozatok, stb,):

Segítjük a szervezeteknek az alapítást, változásbejelentést, megszűnést és egyéb beadványokat érintő, ügyfélkapun keresztül történő ügyintézését.

Tanácsadónk elérhető a Civil Központban.

Fiatalok bevonása a civil szervezetek tevékenységébe:

A tanácsadás keretében segítséget nyújtunk a szervezeteknek a fiatal korosztály megszólításával, a szervezeti programokban való részvétellel kapcsolatban. A szervezeteknek segítséget nyújtunk abban, hogy az iskolai közösségi szolgálat teljesítését végző diákokat be tudják vonni tevékenységükbe.

Tanácsadónk elérhető a Civil Központban.