Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Team Belucci Sport Egyesület

Elsődleges céljának tekinti az ifjúság minél szélesebb rétegeinek egészséges életmódra történő nevelését, rendszeres sportolási lehetőség biztosítását, a kulturált testedzés feltételeinek megteremtését és a szabadidő hasznos lehetőségeinek megteremtését. A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, továbbá a dohányzás és a drog elleni alternatíva nyújtása a sport keretében. Az egyesület aktív szerepet szándékozik betölteni a lakosság minél szélesebb köreinek tömegsportjában. Az egyesület céljának tekinti Lenti közigazgatásához tartozó hírnevének öregbítést, mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Az egyesület tagjai szorgalmazzák a hasonló céllal létrejött és hasonló tevékenységet folytató egyesületek együttműködését. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységének és gazdálkodásának adatit nyilvánosságra hozza.

Tartalom megosztása: