Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

TZ Argentin Tangó Egyesület

Az egyesület elsődleges célja az argentin tangó táncműfaj oktatása, közös gyakorlása, népszerűsítése, a tangó mozgáskultúra fejlesztése Az egyesület céljai továbbá: -tangó események, milongák, tangóbálok, workshopok, fellépések, táborok, versenyek megrendezése, lebonyolítása -közösségi programok szervezése, közösség építése és formálása, társas kapcsolatok fejlesztése -más tangó és egyéb táncegyesületekkel kapcsolattartás, közös programok szervezése -egyének fizikai és mentális egészségének megóvása és fejlesztése - az argentin tangó hagyományainak, zeneiségének ápolása -argentin tangó hagyományaival kapcsolatos fordítási feladatok ellátása, kiadványok terjesztése - társművészeti tevékenységek, események lebonyolítása, megszervezése, népszerűsítése - társművészetekkel való együttműködés, közös projektek/pályázatok vállalása, melyek az egyesület céljait, tevékenységeit előmozdítják, segítik, népszerűsítik. - az egyesület részt vesz olyan regionális, országos és nemzetközi pályázatokon, melyek tevékenységének folytatásához, népszerűsítéséhez szükségesek, ehhez forrást biztosítanak -Az egyesület részt vesz az alábbi közhasznú feladatok ellátásban: - közösségi kulturális értékek ápolása-1991. évi XX. tv. 121. § ben foglalt teleülési és megyei önkormányzat által ellátott feladatok ellátásában (a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása) - a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) -ben foglalt feladok ellátásban (A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása)
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 3-7 3/13.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19343644-1-20
Képviselő:Dr. Gaiderné dr Gáspár Éva

Tartalom megosztása: