Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Vabababa Művészeti Egyesület

Művészeti iskola ? intézményi, pedagógiai és művészettörténeti értelemben is – létrehozása, elindítása. Művészetpedagógiai tevékenység: alternatív pedagógiák beemelése a művészetoktatásba, ezeken alapuló képzés-oktatás megszervezése, felügyelete és fejlesztése: a lehetséges szervezeti keretekben (közművelődési, oktatási intézményekben, egyesületi keretek között stb.), a lehetséges tartalmi formákban tudományos, művészeti (előadói és irányítói) és pedagógusképzés vonalán. Biztos pénzügyi, jogi alapokon nyugvó, kreatív alkotóműhely létrehozása. Nyári zöld-táborok megvalósítása, kertművészeti, land-art projektek megvalósítása, környezettudatosság, természetvédelem, állatvédelem. Múzeumpedagógia, múzeum intézményének alkotótérré való átformálása, kiállítások létrehozása. Gyerekszínház-színház alapítása, annak működési feltételeinek biztosítása. Drámapedagógiai nevelés, bemutatók, színházi előadások létrehozása, szervezése és rendezése. A nagykanizsai kulturális élet színesítése, helyi kulturális kezdeményezések országos kiszélesítése, az egyesület céljainak helyet adó intézményekkel való együttműködés, országos kulturális projektek életre hívása. A művészeti ágak népszerűsítése, azok képviselőinek minél szélesebb körben való megismertetése. A kortárs kultúra ? a művészetek minden területén ? népszerűsítése. Kortárs alkotóművészek bevonása pedagógiai és kulturális projektekbe. Szakmai alapon díjak, ösztöndíjak és támogatások odaítélése. Együttműködés olyan hazai és külföldi intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, szervezetekkel, stb. amelyek hasonló céllal működnek. A kultúrának, mint örökségnek a megóvása. Ismeretterjesztés (közművelődés), kutatás és tudományos tevékenység folytatása. Publikációs tevékenység. Dokumentációs, arhívációs tevékenység. Kulturális, művészeti, ismeretterjesztő, tájékoztató nyomdai- és elektronikus kiadványok tervezése, szerkesztése, nyomdai előkészítése. Kulturális, művészeti programok tervezése, szervezése.

Tartalom megosztása: