Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zala Vármegyei Civil Központ HÍRLEVÉL 2023/08/1

HÍREK

32. Tusványos – A béke ideje

„Tusványoson béke van. Békésen él együtt a résztvevő a szervezővel, a politikus a politikussal, az előadó az énekessel, a vattacukros a csülkössel, a hangosító a fényessel, a medve az erdővel, az Olt folyó a zakatoló vonattal, a Csűr a kempinggel…”

A Zala Vármegyei Civil Központ a Hajdú-Bihar Vármegyei Civil Központtal együtt második alkalommal képviselte a Civil Központok Országos Hálózatát Tusványoson. Standunkon mi is átélhettük a békét, örömöt, hálát, amellyel a tábor látogatói körülvettek minket. Három napon át pörgött a szerencsekerék, elkelt a sok-sok ajándék, jól debütált a Civil Szabadulószoba. Fotópályázatunkra kreatív képeket küldtek a Civil Központ logójának felhasználásával, mi pedig értékes ajándékokkal jutalmaztuk a legjobbakat. „Tusványoson béke van, mert több, mint egy fesztivál.”

 

FÓKUSZBAN: A HATÁRON TÚLI FIATALOK ÖNKÉNTESSÉGE

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy megjelent az Önkéntes Szemle 2023. évi második száma, amelynek központi témája a felvidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai önkéntesek és önkéntesség bemutatása.

A folyóirat új számának elméleti tanulmányai hiánypótlónak tekinthetőek, hiszen a kisebbségben élő, 15-29 éves magyar fiatalok önkéntes tevékenységét kívánják bemutatni, az önkéntessé válás befolyásoló tényezőit, az önkéntesek megszólítását, kiválasztását és foglalkoztatását, az önkéntes-menedzsmenti munkával elérhető és kiaknázható erőforrásokat. Ebbe a körbe illeszkedik a szlovákiai magyar önkéntességgel és civil aktivitással foglalkozó tanulmány is.

Esettanulmányokon keresztül kapunk betekintést az erdélyi önkéntességbe, az ukrajnai és a kárpátaljai önkéntesek munkájának kiemelt területeibe. A recenziókból képet kaphatunk az Önkéntesség Magyarországi Éve alkalmából megrendezett konferencián elhangzott előadásokról és az epizodikus önkéntesek jellemzőiről. ÖNKÉNTES SZEMLE 2023. évi. 2. száma

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is kiemelt feladatának tekinti az önkéntességgel kapcsolatos képzések, rendezvények szervezését, a civil szervezeteknél végzett önkéntes segítő munka, közérdekű önkéntes tevékenység népszerűsítését a középiskolás korosztálytól kezdve az egyetemi hallgatókon át a klasszikus civil szervezetek, alapítványok, egyesületek köréig. Kérjük, hogy a téma iránt érdeklődők friss információkért keressék a civil központ munkatársait!

Egyszerűsített elszámolásra váltanak a Bethlen Gábor Alap pályázatainál

A Bethlen Gábor Alap pályázatainak elszámolásáról számolt be Németh Edit, a BGA Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóságának vezetője Tusványoson, miután a szerdai sátormegnyitón Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató bejelentette, egyszerűsített elszámolásra váltanak bizonyos pályázatok esetében, ezzel megkönnyítve az elszámolás adminisztrációját.

Németh Edit kifejtette, hogy a több éves tapasztalatnak köszönhetően pályázataik egyszerűek, a pályázók pedig egy internetes felületen tudják benyújtani dokumentumaikat, munkatársaik pedig mindenkinek rendelkezésére állnak, ha kérdések merülnének fel. Ugyanezen az elven az elszámolásban is segítenek, így könnyítve a pályázók és az munkatársak munkáját is.

2,5 millió forint vagy annál kisebb összegű támogatás esetében az új döntés értelmében tehát nem kell alátámasztó bizonylatot benyújtani, helyette egy nyilatkozatra van szükség, és nem kell részletes szakmai beszámolót sem mellékelni. Emellett a számlák adatait a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe (NIR) kell feltölteni, ennek az összesítőjét kell majd benyújtani az elszámolás során. Az egyszerűsítés lényege tulajdonképpen az, hogy a beadott számlaösszesítő és nyilatkozat alapján történik meg a projektek ellenőrzése.

Részletes információ:https://bgazrt.hu/egyszerusitett-elszamolasra-valtanak-a-bethlen-gabor-alap-palyazatainal/?fbclid=IwAR1EpYhAiMmc91IqAB06eKq2ZUUjuWsb-RZNW3X1ErgpUcQTq26Dmguldxc

 

ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATOK

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2023. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

Részletes információ:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2023/

 

NKA pályázati felhívások

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása:

Pályázatot benyújtani az alábbi négy témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése.

2. Pályázati cél: Ötezer fő alatti kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatása.

3. Pályázati cél: A közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével).

4. Pályázati cél: A minőségirányítás folyamatában eredményeket elért közművelődési intézmények új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2022. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. szeptember 1. – 2024. június 30.

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása:

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti

  • nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),
  • kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),
  • fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű) lebonyolítása.

2. Pályázati cél: Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítása, valamint országos, regionális és megyei hatókörű néptánc és tárgyalkotó népművészeti témájú szakmai továbbképzések lebonyolítása.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. március 1. – 2024. augusztus 31.

Pályázatokat benyújtani az NKA portálján keresztül 2023. augusztus 30-án éjfélig lehet.

Részletes információ: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/felhivasok/

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Csoóri Sándor Program – 2023

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 9. 23:59

Pályázati felhívás és útmutató – 2023. Test. Lélek. Közösség

Az idén 30 éves jubileumát ünneplő dm az évforduló alkalmából hirdeti meg különleges pályázati lehetőségét Test. Lélek. Közösség címen. A vállalat fennállása óta elkötelezetten támogatja a civil szervezetek segítő tevékenységét és azok közösség érdekében végzett szolgálatát annak érdekében, hogy jobbá, boldogabbá, élhetőbbé, egészségesebbé és fenntarthatóbbá tegyék más társadalmi csoportok életét, közös életünket.

Pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat 2023. szeptember 1-je és 2023. szeptember 29-e (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapon, a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon.
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják a szervezet utolsó elfogadott éves jelentését, mérlegét és eredmény kimutatását.

Részletes információ: https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/test.lelek.kozosseg/palyazatikiiras/

 

Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek számára

Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek számára

A pályázat célja:

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek

  • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
  • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
  • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

  1. negyedév: január 01. – február 28.
  2. negyedév: április 01. – május 31.
  3. negyedév: július 01. – augusztus 31.
  4. negyedév: október 01. – november 30.

Részletes információ: https://profilii.hu/palyaza

 

E.ON pályázat

E.ON pályázat

Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. Az adományozásainkról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. Stratégiai partnerségben állunk a hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplőivel, akikkel közösen értéket és több éve sikeresen működő programokat van lehetőségünk létrehozni.

Részletes információ: https://www.eon.hu/hu/rolunk/fenntarthatosag/felelosseggel-a-tarsadalomert/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek–palyazatok.html

Tartalom megosztása: