Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalakomár és Környéke Vadásztársaság

Bemutatkozás: A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel vadászati jog haszonbérlete útján vadászatra jogosultként vadgazdálkodási tevékenységet folytasson, a vadászatra jogosulttal háruló kötelezettségeket teljesítse, a mező- és erdőgazdálkodás körében felmerülő vadkárokat mérsékelje, illetőleg megtérítse, a baráti szellemi egyesületi élet keretei között biztosítja a tagjai számára szabadidős sportvadászati lehetőséget, ezentúl célja a magyar vadászati kultúra fenntartása, a környezet és a természet védelme.
Székhely:8752 Zalakomár, Külterület major 0501/2.
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:18875968-2-20
Képviselő:Borsos Emil
Web:-

Tartalom megosztása: