Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalalövői Testedző Kör

Bemutatkozás: Az egyesület céljai a) Segítse elő a tagok rendszeres mozgási, játék és turisztikai igényeinek kielégítését, b) Biztosítsa a tagok számára a versenylehetőségeket, c) Működtesse a használatba kapott Sportcentrumot, d) Nyújtson igényes szórakozási lehetőséget a helyi sportszerető közönségnek, e) Működjön közre a labdarúgás utánpótlásának nevelésében, f) Rendszeres kapcsolatot tartson a Magyar Labdarúgó Szövetség szerveivel. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül. Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
Székhely:8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Fő tevékenység:Sport
Adószám:19956662-1-20
Képviselő:Ostrom János
Web:-

Tartalom megosztása: