Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány

Bemutatkozás: Az alapítvány célja, hogy a Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ Béri Balogh Ádám Gimnáziumban (jogutód Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola) folyó általános és speciális képzés feltételrendszerét javítsa és fejlessze, a korszerű és színvonalas munkát ösztönözze, a nyelvoktatást, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a tudományos kutatómunkát, a város és a városkörnyék szakember utánpótlását biztosítsa és a fiatalok továbbtanulását támogassa. A drogmegelőzésben és az egészséges életmódra való nevelésben segítséget adjon. Konkrét célok: • Nyelvoktatás feltételeinek fejlesztése: • ösztöndíjra, vizsga és egy egyéb költségtérítésre. • Tehetséggondozás, felzárkóztatás területén: • óradíjakra, utazási, szervezési, versenyköltségek térítésére. • Szakmai jellegű tanulmányi kirándulások támogatására: • költségtérítéssel. • Tudományos kutatómunka óradíjainak, tiszteletdíjainak, költségtérítéseinek támogatás. • Az iskola reklámjellegű költségeinek támogatás. • Az iskola vonzáskörzetének szakember utánpótlásának oktatási költségeinek támogatása. • Az iskola dákjai továbbtanulási költségeinek támogatása. • Az iskola partnerkapcsolatainak fejlesztése és annak utazási, étkezési költségeinek támogatása. • Az egészséges életmódra nevelés, propaganda és eszközfejlesztési igényeink, óradíjaknak támogatása. • Az eredményes iskolai munka személyi jutalmazása.
Székhely:8790 Zalaszentgrót, Kossuth út 11
Fő tevékenység:Oktatás
Adószám:18965959-1-20
Képviselő:Erdősné Kiss Csilla
Web:-

Tartalom megosztása: