Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesület tagságának és Zalaszentiván községben élők szabadidős, kulturális és egyéb közösségi tevékenység feltételeinek biztosítása és folyamatos javítása, melynek keretében az alábbi konkrét célok megvalósítása: • az egyéni és csoportos alkotómunka támogatásával a képességek fejlesztése, • az egyesület megalakulása óta feltárt helyi kulturális értékek megőrzése és minél szélesebb körben történő felhasználásának támogatása, hagyományaink ápolása, • a település turisztikai vonzerejének növelése, környezet szépítése, aktív pihenési formák támogatása, • a generációk közötti kommunikáció erősítése, baráti közösségek kialakítása, • hátrányos helyzetű csoportok, családok és az idős lakosok mentális és szociális egyesítése, elszigetelődésének megelőzése, • minden olyan tevékenység támogatása, melynek eredményeképpen a fiatalok a társadalom kezdeményező és tevékeny részévé válhatnak, tisztelve az előző generációk által megteremtett értékeket, • gyermek és ifjúsági érdekvédelem, aktív együttműködés a helyi etnikai kisebbségek civil szférába történő bevonása, • munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek és csoportok támogatása, a munka világába visszatérés segítése, • az egészséges életmódra irányuló ismeretterjesztő és sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, • minden olyan törekvés segítése, amely a civil szféra együttműködésére és a társadalmi kontroll érvényesítésére irányul, • közösségi ünnepek szervezése, részvétel más szervezetek rendezvényein, • kapcsolattartás és együttműködés megteremtése az állami szervezetek intézményeivel, a helyi önkormányzattal, a szomszédos települések civil szervezeteivel, hazai és külföldi szervezetekkel.
Székhely:8921 Zalaszentiván, Kinizsi Pál utca 13.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18961539-1-20
Képviselő:Tuboly Zoltán
Web:-

Tartalom megosztása: