Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány

Bemutatkozás: A korszerű szociális ellátás megteremtése, annak támogatása, a korszerű szociális szakemberképzés biztosítása. A Zárda utcai időskorúak otthonában folyó ellátás minőségi fejlesztésének támogatása, a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, fejlesztése, a beszerzett tárgyi eszközök, gyógyászati segédeszközök működtetésének elősegítése, korszerű szociális szakemberképzés támogatása, a szociális ellátással kapcsolatos rendezvények, tudományos találkozók, kongresszusok rendezése, szervezése, lebonyolítása, finanszírozása, tanfolyamok szervezése. A szakdolgozók tudományos kongresszusokon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a szakdolgozók intézményen belüli oktatásának megszervezése, finanszírozása. Az időskorúak otthonában dolgozók munkájának támogatása, többletfeladatainak elismerése. A szociális otthon lakói számára kirándulások szervezése, finanszírozása. Az arra rászoruló lakók (alacsony nyugdíj, hozzátartozók hiánya) ellátásának támogatása, egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenység végzése, különös tekintettel az otthonban lakók és dolgozók szükségleteire. Egészségügyi, szociális és hitéleti kérdésekkel foglalkozó kiadványok (jegyzet, könyv, az otthon híreivel újság stb.) megjelentetése, illetve megjelentetésének támogatása. A szociális otthon lakói és hozzátartozóik, az alapítványt támogatók számára rendezvények, bálok szervezése.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
Fő tevékenység:Szociális
Adószám:19282714-1-20
Képviselő:Dr. Marx Gyuláné
Web:-

Tartalom megosztása: