Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Programok

A program keretében háromféle foglalkozást indítottunk. Célunk volt a tehetségsegítés-, felfedezés-, kipróbálás területéhez kapcsolódó kreatív programok középiskolások számára. A Klubokkal a résztvevő fiatalok személyiségének fejlesztését, a tehetségük és önkifejezésük kibontakoztatását segítettük elő. A jó képességekkel rendelkező fiatalok számára speciális művészeti, kommunikációs és problémamegoldó ismereteket nyújtottunk, segítettük a tehetség kibontakozását támogató családi háttér kialakulását.