Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nemzetközi

Zalaszentgróti Magyar-Német Baráti Társaság

Bemutatkozás:

A magyar-német barátság ápolása, különös tekintettel a Zalaszentgrót-Germerscheim testvérvárosi kapcsolatra.

Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület

Bemutatkozás:

Elsősorban Finnország kultúrájának, hagyományainak megismertetése, a finn és magyar nép közötti kapcsolat építése, fenntartása és ápolása.

 

Közép-Európai Jövő Kezdeményezés Alapítvány

Bemutatkozás:

A közép-európai országok közötti együttműködés előmozdítása. A közép-európai országok közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok előmozdítása. A közös közép-európai identitás népszerűsítése. Az önkormányzatiság és szubszidiaritás elvének népszerűsítése. A tudásalapú piacgazdaság fejlesztése Közép-Európában. Euroatlanti integráció előmozdítása. Hátrányos helyzetűek fiatalok érvényesülésének előmozdítása.

International Police Association Magyar Szekció Zalaegerszegi Egyesülete

Bemutatkozás:

Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában önálló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zalaegerszegi Egyesülete tagjainak az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Célkitűzései a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények. IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása.

IMRO Alapítvány

Bemutatkozás:

Olyan helyszíni szükségletekre szabott humanitárius fejlesztések megvalósítása, melyek az adott közösség kapacitásait magasabb szintre emelik az ott élő emberek ismereteinek bővítésével, a helyi igazgatási szervek számára biztosított tanácsadással, valamint a közösséget kiszolgáló infrastrukturális háttér modernizálásával. Ennek megfelelően az alapítvány önálló vagy nemzetközi partnerekkel közösen folytatott törekvésein keresztül elsősorban olyan jellegű humanitárius kihívásokhoz kíván segítséget nyújtani, melyek szoros összefüggésben állnak a környezeti és fenntarthatósági problémákkal. Fontosnak tartjuk, hogy fejlesztési együttműködéseink eredményeként a szolgáltatott helyzetben lévő helyi közössége ne csak felületi kezelésben, hanem komplex támogatásban részesüljenek, melyek hatására a megvalósított fejlesztések fenntartását a megsegített közösségek kezébe lehet helyezni.

Eszperantó Értékmentő Alapítvány

a./ Kulturális tevékenység: Kulturális örökség megőrzése. Hagyományőrzés. Eszperantó hang-, kép- és videoanyagok rögzítése, archiválása. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, rögzítése. Művészeti tevékenység. b./ Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi szakértői hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK EsperantaKontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. c./ Oktatási tevékenység: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. d./ Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetűek, nők esélyegyenlőségének elősegítése, etnikai csoportok közötti interkulturális tervek (projektek) szervezése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése.

„Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság” Egyesület

Bemutatkozás:

A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez.